Featured

БНТ: КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

МАЙ-ЮНИ, 2022

РЕЗЮМЕ

БНТ е изправена пред ключова мисия – да стане основен двигател на оздравяването на българската медийна среда. Обществената медия е призвана да бъде лидер в този процес заради уникалната си позиция на българския медиен пазар – със своята независимост от частни корпоративни интереси, с традиционно високото си обществено доверие и с трайното си присъствие в сърцата на българските зрители.

Пред БНТ има две преплитащи се линии на развитие, всяка от които е свързана с мисията й. От една страна БНТ трябва да продължи да изпълнява функцията си на обществена телевизия, като отговори на очакванията на поколенията, израснали с телевизора, които възприемат телевизията като основен източник на информация и забавление. От друга страна БНТ трябва да се обърне и към поколенията, за които телевизорът, предаващ линейно съдържание по ефир, кабел или спътник, вече е отживелица. За тях БНТ трябва да развива платформите си в интернет и да предоставя съдържание там, където тези поколения вече свикнаха да го търсят.

Пред тази реалност от години са изправени всички медии, които все още наричаме „традиционни“ – вестници, списания, радио, телевизия. Много от тях намериха пътя в интернет, в дълъг процес на проби и грешки, и в някои случаи – с помощта на значителни ресурси. Като добър пример можем да посочим вестник „Вашингтон поуст“ – частно издание, собственост на един от най-заможните предприемачи в света Джеф Безос.

В интернет „вестникът“ на практика е аудиовизуална платформа (уебсайт и приложение), богата на видео, снимки и графики. Друг позитивен пример е британската обществена „Би Би Си“. В интернет компанията присъства с богат портал, който далеч надхвърля телевизионното съдържание, достъпно на аудиторията по ефир, кабел и сателит.

Развитието на двете линии е въпрос на синергия в производството и разпространението на съдържание. Традиционната телевизия и интернет-базираните платформи могат да се допълват, без да си пречат и без да изискват твърде голям допълнителен ресурс.

За разлика от печатните издания и радиото всяка телевизия се намира в привилегирована позиция, защото разполага с най-ценния ресурс в интернет – видеото. Нещо повече, тя разполага с професионалисти, които умеят да работят с видео, както и с техника, с която то да бъде произвеждано и обработвано. Развитието на двете линии в синергия е и пътят, по който БНТ трябва да поеме, изпълнявайки както мисията си на обществена медия, така и призванието да бъде двигател на промяната в българската медийна среда.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

По този път БНТ ще трябва да се справи с няколко сериозни предизвикателства. На първо място това е бюджетният дефицит, натрупан през последните години. По данни от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция от 2019 г. бюджетният дефицит за годината е над 37 милиона лева (стр. 43-44). Според Отчета на дейността на БНТ за юли-декември 2021 г. в началото на бюджетната година дефицитът е над 33 милиона лева (стр. 96). Проблемът е решен с допълнителна субсидия от 20 милиона лева, отпуснати през април от Министерския съвет в навечерието на парламентарните избори с Постановление №149 от 09.04.2021 г. Така дефицитът в края на 2021 г. вече е малко над 8 милиона – сума в рамките на допустимото по закон.

Това е изключително порочен финансов модел, който буди съмнения за политически зависимости. Допълнителният трансфер или липсата му биха могли да бъдат използвани като инструмент за натиск. БНТ трябва да бъде бюджетирана и управлявана устойчиво, а не „спасявана“ с извънредни субсидии от силно политизираните държавни институции в моменти, когато това изглежда удобно. Това хвърля черна сянка над образа на БНТ като независима обществена медия. Също така такава политика представлява сериозен проблем в планирането на производство и придобиване на съдържание.

Обект на внимателен анализ ще бъде организационната структура на БНТ. В момента тя отговаря на нуждите за производство и разпространение на телевизионна продукция от класически тип. За съжаление тя не може да осигури необходимата синергия за разпространение на съдържание в различни платформи, без значителна загуба на ресурс. Съществуващата структура предполага класическа „култура на силозите“ – практика на ограничена или нулева комуникация между отделните звена, която води до дублиране на длъжности и неефективно изпълнение на задачи. Това е типичен проблем за много големи организации от края на 20-и век. БНТ не може да си позволи запазването на такива практики предвид обществената си мисия, нуждата от развитие и тежкото си финансово състояние.

БНТ не бива да бъде разглеждана като конкурентен играч на българския медиен пазар заради специфичните си обществени функции. Въпреки това има две области, в които медията е длъжна да бъде лидер. Първата е журналистиката. Не случайно новините и актуалните предавания са гордостта на БНТ. Те въплъщават обществената й мисия. Благодарение на тях БНТ се ползва с високо обществено доверие. Също благодарение на тях БНТ е свързана и с надеждите за оздравяване на медийната среда и за възраждане на журналистиката в България. Доказателство за силата на БНТ в новините и публицистиката са резултатите от избори, когато и трите национални телевизии са в пряка конкуренция в ефира. В поредицата от избори през 2021 година БНТ успешно се конкурира с комерсиалните телевизии в ключовите моменти на изборните дни – обявяването на прогнозните резултати, анализа на изборните данни и пр.

И ако новините и актуалните предавания по традиция са в топ 3 на най-гледаните в телевизионен ефир, нещата не стоят по този начин онлайн. Новинарският сайт bntnews.bg е далеч назад в предпочитанията на потребителите – ясен знак за липсата на синергия между платформите. Работата на журналистическите екипи в ефир и онлайн следва да бъде приоритет на програмно, финансово и организационно ниво. Само така може да бъде гарантирана лидерската позиция на обществената медия.

Втората област, където БНТ е призвана да бъде лидер е реализацията на игрално и документално кино. БНТ има утвърдени традиции в това отношение, а също и задължения като продуцент, копродуцент или възложител. Затова следва да се обърне особено внимание на процеса на селекция и последваща реализация на продукции. От ключово значение е да се следи за качеството и за тяхното съответствие с обществената мисия на медията при спазване на бюджетната дисциплина. В страните от Европейския съюз от години има траен интерес към качествени филми и сериали местно производство. В това отношение България не е изключение. Всяко българско заглавие предизвиква интерес, а най-добрите – фурор. Някои от сериалите, продуцирани от БНТ в недалечното минало, се наредиха до най-добрите в жанровете си и постигнаха комерсиални успехи. Няма причина такива продукции да не бъдат създавани отново и отново. Бъдещите им автори трябва да бъдат насърчавани да участват в конкурсните сесии за финансиране при ясен ангажимент за обективност и прозрачност на процедурите.

Цялата концепция, представена в СЕМ в процедурата за избор на Генерален директор на БНТ през месец май 2022 година, можете да прочетете във файла по-долу. Документът е публикуван и на сайта на СЕМ.